Synonymer.no

uaktsomhet

Meningsgruppe: 1

brøde

feil

feiltrinn

forbrytelse

forseelse

forsyndelse

forsømmelse

krenkelse

lovbrudd

misferd

skyld

synd

uforsiktighet

urett

Meningsgruppe: 2

forglemmelse

inkurie

skjødesløshet

vanvare
© Wild Wild Web 2012