Synonymer.no

tyrannisk

Meningsgruppe: 1

absolutt

altoverskyggende

alvorlig

autoritær

bydende

despotisk

diktatorisk

dominant

dominere

dominerende

drakonisk

dreie

egenmektig

enerådende

eneveldig

fremherskende

fremtredende

gjeldende

hard

herskelysten

herskende

herskesyk

maktglad

maktkjær

maktlysten

maktsyk

myndig

nidkjær

nådeløs

nøye

overhåndtagende

overmektig

prege

puritansk

refsende

rigid

rigorøs

rådelysten

selvbestaltet

selvrådig

streng

striks

strikt

suveren

toneangivende

totalitær

uavhengig

ubarmhjertig

uinnskrenket

vilkårlig

være dominert av

Meningsgruppe: 2

beherske
© Wild Wild Web 2012