Synonymer.no

tynn

Meningsgruppe: 1

annenrangs

avpillet

banal

bare skinn og

bare skinn og bein

bare skinn og ben

begivenhetsløs

beinrangel

benete

beskitt

brodden

diffus

dilettantisk

dårlig

elendig

enkeltvis

ensformig

enslig

fattig

fillete

fin

flat

flatbrystet

flyktig

for alle vinder

forskjellig

forslitt

forsvinnende

gebrekkelig

gjennomsiktig

glissen

godtkjøps

grann

grannvoksen

grant

grasil

grasiøs

grisgrendt

grissen

grissgrendt

grunn

halvfordøyd

her og der

hist og her

horisontal

hul

hårfin

ikke noe tess

ikke noe videre

ikke rare greiene

ikke rart

ikke tykk

innfallen

innholdsløs

innskrumpet

innsunket

inntørket

intetsigende

isolert

jevn

karrig

klein

klekk

knapp

knoklete

kondemnabel

kraftløs

krank

krøbel

kursorisk

ledig

lett

lettbent

lettflytende

lettvint

liten

lokal

luftig

løselig

løvtynn

mager

mangelfull

matt

med harelabb

mikroskopisk

mindreverdig

mjo

mjå

monoton

myk

måtelig

oppspedd

overfladisk

passim

periferisk

pjasket

plan

radmager

ring

ringe

semmer

siste sort

sjaber

skarp

skeis

skinnmager

skitt

skiveformet

skral

skrinn

skrumpen

skrøpelig

slank

slank kvinne

slett

slunken

sløy

smal

smekker

smidig

smått stell

sparsom

sped

spedbygd

spenstig

spinkel

spissfindig

sporadisk

spre

spredt

spredte

springende

stedvis

strøken

subtil

summarisk

svai

svak

sylfide

syltynn

tander

tarvelig

tom

transparent

tynn som ei tråd

ubetydelig

ueffen

ufruktbar

ufullstendig

umulig

under all kritikk

underernært

uregelmessig

ussel

utadvendt

uthungret

utilfredsstillende

utilstrekkelig

utmagret

utstrakt

uttynnet

uttært

utvannet

utvendig

vassen

veik

verdiløs

ynkelig

åndløs

åndsforlatt

åpen

ørliten

Meningsgruppe: 2

blandet


Andre relevante treff:

tynne

tynnhudet

uttynnet

tynnklient

tynne hår

syltynn

fortynne

tynn som en

fortynnet

løvtynn

fortynnelse

tynn is

tynn som ei tråd

tynn som en tråd

en syltynn en
© Wild Wild Web 2012