Synonymer.no

tynge

Meningsgruppe: 1

affisere

alarmere

anfekte

antaste

bebyrde

bedrøve

beføle

bekymre

belaste

bemøye

besvære

bety

blyges

bry

brysom

drepe

enervere

ergre

etterstrebe

favne

forfølge

forstyrre

fortære

forulempe

forurolige

gjøre livet surt for

gjøre noe

gjøre ondt

gjøre vondt

gnage

gå en på nervene

hemme

herse med

hindre

hjemsøke

hundse

hvile tungt på

innsnevre

irritere

irriterende

kile

klemme

klipe

klype

knegå

knipe

knuge

knugende

knuse

kramme

kreiste

kryste

kuske

kvie seg

lide

martre

mase

mase på

mishandle

mobbe

måle

mørk

nage

nagende

overlesse

overrenne

overveie

perse

pinaktig

pine

pinefull

pines

pinlig

plage

plages

plagsom

presse

presse hardt

regjere med

seigpine

sette grå hår i hodet på

sjenere

sjenere seg

sjenerende

skamme seg

skjemmes

skremme

skvise

smerte

snevre

snevre inn

stemme

stoppe

stramme

torturere

trakassere

trenge

trenge seg på

trykke

tung

tvinge

tyngende

tyrannisere

tære

tære på

ubehagelig

uleilige

unnse seg

uroe

veie

veie for og imot

vike tilbake for

å klemme beføle

Meningsgruppe: 2

anke


Andre relevante treff:

tynget

tyngende

tynge ned

gjeldbetynget

skyldbetynget

brødebetynget
© Wild Wild Web 2012