Synonymer.no

tydeliggjøre

Meningsgruppe: 1

anskueliggjøre

begrunne

belyse

demonstrere

eksegere

forklare

fortolke

framtre

fremstille

gi kjøtt på beinet

gjøre det klart for

greie ut

klargjøre

klarlegge

kommentere

konkretisere

meddele

opplyse

presisere

redegjøre for

sette ut i livet

si

tolke

tyde

utdype

utføre

utlegge

utrede

utvikle

virkeliggjøre

vise

visualisere

vitne
© Wild Wild Web 2012