Synonymer.no

tydelig

Meningsgruppe: 1

absolutt

akkurat

aksentuert

aksiomatisk

aldeles

allmenngyldig

angi

anskuelig

antyde

anvise

atskillig

audkjent

audsynlig

av

av reneste vann

avgjort

avgjørende

avklare

avklare seg

avklaret

avslørende

avstikkende

bastant

begripelig

bemerkelsesverdig

bestemt

betegnende

betydelig

betydningsfull

bevise

bli klarere

blottet

bydende

dekkende

demonstrativ

desidert

distinkt

eiendommelig

eklatant

eksakt

eksoterisk

eksplisitt

ekspressiv

ekte

en selvfølge

enkel

entydig

erke-

evident

fattelig

fingere

flagrant

folkelig

forestille

forklarende

forklart

forståelig

frapperende

fremtredende

fyndig

fysisk

følbar

følelig

givet

granngivelig

grei

grei skuring

grell

holde ruten

hyper-

håndfast

håndgripelig

i få ord

i klartekst

ikke til å misforstå

illustrerende

inkarnert

innlysende

instruktiv

intelligibel

iøynefallende

karakteristisk

kategorisk

kjennelig

kjent

kjølig

klar

klare

klarligvis

klarne

klart

klart som blekk

klartekst

klassisk

knapp

konkret

konsentrert

konsis

korrekt

kort

kortfattet

kraftig

krass

krystallklar

leselig

lett forklarlig

lettfattelig

lettlest

levende

malende

manifest

manifestere

manifestert

markant

markere

markert

materiell

med rene ord

megetsigende

merkbar

merkelig

merkverdig

normal

notorisk

nyansert

nøktern

nøyaktig

oppklare

opplagt

oppsiktsvekkende

optisk

ordentlig

oversiktlig

populær

positiv

pregnant

presis

punktlig

på en prikk

på minuttet

påfallende

pålitelig

påtagelig

påtakelig

påviselig

rammende

reell

representativ

riktig

riktignok

sammentrengt

sann

selvfølgelig

selvsagt

selvskreven

sikker

sikkert

simulere

sjelfull

skarp

skarpskåren

skjellig

skole eksempel

slående

soleklar

som står skrevet utenpå en

som taler for seg selv

spille

sterk

streng

stringent

summarisk

synbar

synlig

særlig

særpreget

talende

til å ta og føle på

tilkjennegi

tilsynelatende

treffende

tydeligvis

typisk

ubestridelig

umiskjennelig

uomtvistelig

utpreget

uttale

uttalt

uttrykkelig

uttrykksfull

utvetydig

utvilsom

utvilsomt

virkelig

vise

visuell

vitterlig

være presis

åpenbar

åpenbart

åpenlys

øyensynlig

Meningsgruppe: 2

bli et bytte


Andre relevante treff:

utydelig

tydeligvis

tydelighet

betydelig

ubetydelig

tydeliggjøre

ubetydelighet

gjøre tydelig
© Wild Wild Web 2012