Synonymer.no

tyde

Meningsgruppe: 1

anse

anskueliggjøre

antyde

avkode

begrunne

belyse

betrakte

bety

dechiffrere

dekode

demonstrere

eksegere

falle død til jorden

finne ut av

forklare

fortolke

frembære

fremføre

fremstille

gjengi

gjøre det klart for

greie ut

gå hus forbi

gå over hodet på

henge over bøkene

ikke bli oppfattet

interpretere

klargjøre

klarlegge

kommentere

lese

ligge for høyt for

løse

meddele

minne om

oppfatte

opplyse

presisere

redegjøre for

råde

røpe

se

se ut som

si

spå

ta

tale for

tolke

tyde på

tydeliggjøre

utdype

utlegge

utrede

uttrykke

utvikle

varsle

vise

vitne

vitne om

vurdere

være tegn på

være utlagt

Meningsgruppe: 2

fremsi

Meningsgruppe: 3

erkjenne

forstå


Andre relevante treff:

etyde

tydelig

tyde

antyde

betyde

utydelig

tydelighet

tydeligvis

mistyde

hentyde

betydelig

attityde

overtyde

ubetydelig

tydeliggjøre

platityde

hentyde til

ubetydelighet

ensbetydende

drømmetyder

ensbetydende med

gjøre tydelig

ting som tyder på
© Wild Wild Web 2012