Synonymer.no

ty til

Meningsgruppe: 1

anlegge

anspenne

anvende

avbenytte

behandle

behov

behøve

benytte

betjene seg av

bruke

disponere

dra fordel av

dra nytte av

gjøre bruk av

gripe til

ha bruk for

mangle

nytte

søke

søke til

ta fornuften fangen

ta i bruk

ta til

trenge

utnytte

Meningsgruppe: 2

anlegg

Meningsgruppe: 3

besøke

frekventere

gå til
© Wild Wild Web 2012