Synonymer.no

tumle

Meningsgruppe: 1

arbeide ned

bakse

bakse med

base

beherske

bikke

binde

boltre seg

dale

deise

dette

dratte

dumpe

falle

felle

ferdes

forpurre

gli

gå i bakken

gå omkull

gå over ende

gå overende

gå på hode

gå rundt

gå under

hvelve

jage

kalve

kante

kantre

kapseise

kaste

kaste seg

kjempe med

kolle

krenge

kullkaste

kulte

omstyrte

ramle

rape

rase

rause

rave

rulle

segne

sige sammen

skjelve

skynde seg

snuble

snåve

spolere

stri med

strømme

stupe

styrte

surre

svinge seg

ta overbalanse

tilintetgjøre

tippe

trille

trimle

trinse

tryne

tulle

tumle med

tumle seg

vakle

velte

velte seg

vikle

vippe av pinnen

virre

ødelegge

Meningsgruppe: 2

bukke under

Meningsgruppe: 3

arbeide

kjempe

stri


Andre relevante treff:

tumle seg

tumle med

omtumlet

tumleplass

fortumlet
© Wild Wild Web 2012