Synonymer.no

tukt

Meningsgruppe: 1

angrep

antasting

avstraffelse

bank

bot

buksevann

dask

dom

erstatning

fengsel

forbrytelse

frihetstap

gjengjeld

gjengjeldelse

hefte

inndragning

juling

kilevink

maktmisbruk

mulkt

nesestyver

omgang

overfall

overgrep

pikk

pryl

ran

rapp

refselse

represalier

ris

selvtekt

sjikane

slag

slaveri

smekk

spark

straff

straffedom

tuktelse

urett

urettmessighet

vederlag

voldtekt

Meningsgruppe: 2

age

anstendighet

disiplin

dyd

kustus

moral

sedelighet

seder

sømmelighet

Meningsgruppe: 3

anstand

Meningsgruppe: 4

justis

ro


Andre relevante treff:

tukte

tuktet

tuktig

utukt

tukthus

utuktig

tuktelse

selvtukt

mannstukt

tukthuskandidat

i tukt og ære

med tukt å melde
© Wild Wild Web 2012