Synonymer.no

trygge

Meningsgruppe: 1

avalere

begrave

begunstige

belegge

berge

besette

beskjerme

beskytte

besørge

betrygge

betryggende

bevare

borge

dekke

dra omsorg for

eskortere

forsikre

forskanse

forsvare

frede

frelse

garantere

garantert

gardere

gardert

gå god for

gå i borgen for

gå i bresjen for

hale i land

hefte for

hegne

hjemle

holde sin hånd over

innestå for

ivareta

kausjonere

kavere

konsolidere

konvoiere

live

love

lune

passe

passe på

protesjere

sikker

sikre

skjerme

stå delkredere

ta av for

ta under sine vinger

tre i skranken for

underskrive

verge

verne

vokte

våke over


Andre relevante treff:

strygge

betrygge

betryggende

betryggelse
© Wild Wild Web 2012