Synonymer.no

trygg

Meningsgruppe: 1

aldri sviktende

ane fred og ingen fare

arrestere

arrogant

autentisk

autoritativ

avbalansert

avslappet

avstresset

baus

bedagelig

befridd

behersket

beroligende

besindig

beskyttet

betenksom

betinge seg

betrygge

betryggende

binde

blåøyd

dekke

dekke seg

dekket

ensformig

farefri

fast

fast i sadelen

fast i salen

fattet

flegmatisk

forsvarlig

forsyne seg

fortrolig

fortrøstningsfull

fortøye

forvisse seg

fredelig

fredsommelig

freidig

føle seg trygg

førstehånds

gardere

gardere seg

gardert

gjøre fast

glad

god

godt

godtroende

gold

harmonisk

hederlig

helgardert

holdbar

håndgangen

håpefull

i gode hender

idiotsikker

in salvo

intetanende

jevn

kald

kaut

kjedelig

kjølig

kjøpe

knipe

koldblodig

kuli

lett om hjertet

lett til sinns

lettet

letthjertet

lettlivet

lettsindig

likevektig

logn

lojal

lovlydig

mild

munter

naiv

nøktern

nøyaktig

optimistisk

ordholden

overgrodd

patent

piano

platt

presis

pretensiøs

prosaisk

punktlig

på den sikre side

på det tørre

på trygg grunn

pålitelig

rank

realistisk

redelig

renhårig

rettskaffen

riktig

rolig

safe

sangvinsk

sanndru

sannferdig

sannspurt

satt

sedat

selvbevisst

selvgod

selvsikker

selvtilfreds

sette fast

sikker

sikre seg

sikret

sindig

sjølgod

skaffe seg

skjematisk

snusfornuftig

solid

solidarisk

som et urverk

sorgfri

sorgløs

sove som et barn

stabil

stillferdig

stole på

stø

støvete

suffisant

surre

søtelig

ta

ta sine forholdsregler

til å lite på

tilforlatelig

tilfredsstillende

tillitsfull

tillitvekkende

tilstrekkelig

tjore

tro

trofast

troverdig

trygt

trøstig

uanfektet

ubedragelig

ubekymret

uberørt

ufeilbarlig

uforsagt

uforstyrrelig

ufortrøden

upåvirket

usvikelig

uten å fortrekke en mine

utenfor fare

vederheftig

velunderrettet

viktig

være trygg på

ærlig

Meningsgruppe: 2

absolutt


Andre relevante treff:

trygge

utrygg

trygghet

strygge

betrygge

betryggelse

betryggende

trygg grunn

være trygg

føle seg trygg
© Wild Wild Web 2012