Synonymer.no

troverdig

Meningsgruppe: 1

akseptabel

anslagsvis

antatt

autentisk

autoritativ

avgjort

begripelig

betryggende

detaljert

dyptgående

enkel

fast

fornuftig

forståelig

fullstendig

fullt og fast

fyldig

førstehånds

gjennomført

god

grundig

hederlig

holdbar

horvelig

håndgangen

i borgerlig tid

i dybden

inngående

likefrem

lojal

mulig

naturlig

nøktern

nøyaktig

nøye

omfattende

omhyggelig

ordholden

patent

plausibel

presis

profesjonelt

punktlig

pålitelig

realistisk

redelig

renhårig

resonnabel

rettskaffen

riktig

rimelig

sanndru

sannferdig

sannspurt

sannsynlig

selvskreven

sikker

skikkelig

solid

som et urverk

som står til troende

stabil

stole på

stø

systematisk

tenkelig

til bunns

til gagns

til å forvente

til å lite på

tilforlatelig

tro

trofast

trolig

truverdig

trygg

ut og inn

uten tvil

utførlig

uttømmende

vederheftig

velunderrettet

ventet

vettig

vidløftig

virkelighetstro

å vente

ærlig

Meningsgruppe: 2

bona fide


Andre relevante treff:

troverdighet
© Wild Wild Web 2012