Synonymer.no

trolig

Meningsgruppe: 1

akseptabel

anselig

anslagsvis

anstendig

antagelig

antageligvis

antakelig

antatt

begripelig

etter alle

etter alle solemerker

etter alt å dømme

formentlig

formodentlig

fornuftig

forståelig

gjerne

godt mulig

helst

horvelig

hvis ikke alle julemerker slår feil

i borgerlig tid

kan godt hende

med all sannsynlighet

mulig

muligens

naturlig

nok

plausibel

presumptiv

presumptivt

resonnabel

rimelig

rimeligvis

saktens

sannsynlig

sannsynligvis

sikkert

tenkelig

tilforlatelig

tilsynelatende

trofast

troverdig

uten tvil

vel

ventelig

vettig

visst

å vente

Meningsgruppe: 2

alternativ


Andre relevante treff:

utrolig

fortrolig

lite trolig

fortrolig med

utrolig men sant

i fortrolighet

bli fortrolig med

være fortrolig med

gjøre seg fortrolig med
© Wild Wild Web 2012