Synonymer.no

troende til noe av hvert

Meningsgruppe: 1

falsk

fantaktig

ikke å stole

ikke å stole på

illojal

intrigant

lumsk

lurende

opportunistisk

suspekt

tvetydig

uberegnelig

uetterrettelig

uhederlig

upålitelig

ustadig

utro

uvederheftig

uærlig

vinglete
© Wild Wild Web 2012