Synonymer.no

trenge tilbake

Meningsgruppe: 1

danke ut

fordrive

fortrenge

jage

skyve til side

utrydde

utstøte

Meningsgruppe: 2

tilbaketrenge

undertrykke

Meningsgruppe: 3

avvise

behøve

bruke

det som trengs

fattig

jage på flukt

klemme

mangle

mase

nok

slå tilbake

trenge

trenge inn på

trengende

trengt

trykke

utsatt
© Wild Wild Web 2012