Synonymer.no

trekke tilbake

Meningsgruppe: 1

absentere

amputere

avsette

avskjedige

avsondre

bannlyse

bortvise

detronisere

eliminere

eskamotere

evakuere

fjerne

fjerne seg

fjerne seg fra

flytte

forføye seg bort

forlate

forsvinne

fortrekke

forvise

gå sin vei

gå vekk

heve

maskere

oppheve

radere ut

relegere

retirere

ro i land

rydde bort

slette

stikke av

stryke ut

ta bort

ta vekk

trekke seg tilbake

utrydde

utvise

Meningsgruppe: 2

kalle hjem

rappellere

tilbakekalle
© Wild Wild Web 2012