Synonymer.no

trekke seg tilbake

Meningsgruppe: 1

abdisere

absentere

amputere

avgå

avmønstre

avsette

avskjedige

avsondre

bannlyse

bortvise

bøye av

demisjonere

detronisere

eliminere

eskamotere

evakuere

fjerne

fjerne seg

fjerne seg fra

flykte

flytte

forføye seg bort

forlate

forsvinne

fortrekke

forvise

fratre

gi etter

gi tapt

gå av

gå fra borde

gå sin vei

gå vekk

heve

kapitulere

maskere

nedlegge

oppgi

oppheve

radere ut

relegere

retirere

ro i land

rydde bort

slette

slutte

stikke av

stikke halen mellom beina

stryke ut

ta avskjed

ta bort

ta sin hatt og gå

ta vekk

takke av

trekke tilbake

utrydde

utvise

vike sete

Meningsgruppe: 2

hale
© Wild Wild Web 2012