Synonymer.no

trekke frem

Meningsgruppe: 1

aksentuere

betone

fastslå

fremheve

fremholde

gjøre oppmerksom på

gjøre tydelig

innskjerpe

konstatere

markere

nevne

poengtere

presisere

påpeke

sette fingeren på

slå fast

understreke

urgere

utheve

utmerke

vise til

Meningsgruppe: 2

gjenkalle
© Wild Wild Web 2012