Synonymer.no

trekke fram

Meningsgruppe: 1

angi

Meningsgruppe: 2

avgjøre

bringe på det rene

dokumentere

fastslå

fokusere på

framheve

fremheve

gjøre oppmerksom på

kalle

klarlegge

konstatere

markere

navngi

nevne

poengtere

påpeke

sette fingeren på

slå fast

understreke

utpeke

vektlegge

vise til
© Wild Wild Web 2012