Synonymer.no

trekke

Meningsgruppe: 1

avsvekke

døyve

forringe

kle

svekke

trekke fra

Meningsgruppe: 2

angle

Meningsgruppe: 3

3. flattere

forhude

fôre

panele

stå

tapetsere

tekke


Andre relevante treff:

strekke

trekke ut

trekke fra

trekke inn

trekke seg

trekke

trekke ned

strekkende

trekke frem

avtrekker

strekke ut

trekke fram

strekke til

trekke rundt

tiltrekke

fortrekke

strekke seg

tiltrekkes

lovtrekker

trekke pusten

trekke sammen

trekke været

trekke tilbake

foretrekke

trekke til seg

opptrekkeri

forstrekke

overtrekke

strekke våpen

vidtrekkende

tiltrekkende

strekke kjølen

trekke seg ut av

tiltrekke seg

trekke i støvet

korketrekker

trekke i langdrag

trekke i trådene

trekke på en fot

trekke seg sammen

trådtrekker

tilstrekkelig

trekke veksler på

trekke seg tilbake

tangentrekke

dobbeltrekke

utilstrekkelig

trekke sitt siste sukk

utilstrekkelighet

trekke i kongens klær

trekke på smilebåndet

trekke det lengste strå

trekke det korteste strå

trekke det lengste strået

trekke kaniner opp av hatten

den som trekker i trådene

uten å fortrekke en mine

tilstrekkelig dybde for skip ved kai
© Wild Wild Web 2012