Synonymer.no

tre i skranken for

Meningsgruppe: 1

begunstige

berge

beskjerme

beskytte

bevare

bite fra seg

dekke

dra omsorg for

eskortere

forfekte

forskanse

forsvare

forsvare seg

frede

gardere

gjete

gå i bresjen for

gå inn for

hegne

hevde

hjelpe

holde sin hånd over

ivareta

kjempe imot

konvoiere

legge inn et godt ord for

live

lune

motstå

passe på

pledere

protesjere

representere

rettferdiggjøre seg

sette seg til motverge

sikre

skjerme

stille seg i bresjen for

strygge

støtte

ta av for

ta i forsvar

ta igjen

ta under sine vinger

trygge

unnskylde seg

verge

verne

vindisere

vokte

våke over

Meningsgruppe: 2

barriere

begrensning

bom

disk

ekspedisjon

gjerde

grense

hinder

hindring

rekkverk

skranke

stengsel
© Wild Wild Web 2012