Synonymer.no

transplantere

Meningsgruppe: 1

bevege

buksere

fjerne

flytte

forbytte

forflytte

forlegge

forrykke

føre

girere

henlegge

hensette

kippe

lee

omplante

omplassere

overflytte

overføre

praktisere

rangere

rokere

røre

transponere

transportere
© Wild Wild Web 2012