Synonymer.no

trang

Meningsgruppe: 1

ambisjon

appetitt

attrå

begjær

begjærlighet

begrense

begrenset

behov

besettelse

bevegelse

bruk

brunst

brynde

dille

disposisjon

drift

dum

eng

eros

et godt øye til

ettersittende

fattig

fattigdom

fiks

fiks idé

forlegenhet

fravær

fysne

føle trang til

galskap

glupskhet

hang

helning

higen

hobby

hug

impuls

innestengt

innskrenke

innskrenket

intensjon

kallelse

kjepphest

knapp

krav

lengsel

libido

lyst

mangel

mani

manko

mote

naturdrift

nød

orm

pasjon

pinaktig

progresjon

raptus

raseri

retning

ringe

sammenklemt

sammenpakket

sammenpresset

savn

siktepunkt

skort

skrivekløe

slagside

smak

smal

smalsporet

smålig

snau

snever

streben

strømning

svakhet

tarv

tendens

tett

tettsittende

tidsånd

tilbøyelighet

tilløp

tilskyndelse

trakten

trend

trå

tørst

utilstrekkelighet

utvikling

vanvidd

vid

vilje

ville

vurm

ånd

ønske

Meningsgruppe: 2

farge


Andre relevante treff:

trangsynt

utrangert

utrangere

trangpusten

strangulere

pinetrang

åletrang

trang i nøtta

i trange kår

fra trange kår

paringstrang

føle trang til

være trangsynt

med sterk vandretrang
© Wild Wild Web 2012