Synonymer.no

traktering

Meningsgruppe: 1

bespisning

bevertning

brød

ernæring

forpleining

fortæring

furasje

fôr

føde

fødemiddel

grøn

gudslån

kolonialvarer

kost

kosthold

levnetsmiddel

mat

matvare

matvarer

måltid

niste

noe i livet

næring

næringsmiddel

oppdekning

proviant

rett

servering

spise

sul

traktement

vomfyll

vått eller tørt
© Wild Wild Web 2012