Synonymer.no

trakassere

Meningsgruppe: 1

angripe

ryke på

røre

stanse

uroe

være nærgående mot

Meningsgruppe: 2

affisere

Meningsgruppe: 3

drive

elte

etterspore

forfølge

Meningsgruppe: 4

antaste

bebyrde

bemøye

besvære

bry

etterstrebe

forulempe

forurolige

gjøre livet surt for

gnage

gå en på nervene

herse med

hjemsøke

hundse

irritere

kuske

lide

mase på

mishandle

mobbe

nage

overrenne

pine

plage

plages

regjere med

sette grå hår i hodet på

sjenere

sjikanere

tynge

tyrannisere
© Wild Wild Web 2012