Synonymer.no

tråkke i støvet

Meningsgruppe: 1

alderdom

beskjemme

bite i det sure eple

bøye seg

dukke

dust

falle til fote

fornedre

fornedre seg

fornærme

gjøre knefall

gå til Canossa

kaste seg for ens føtter

krenke

krype til korset

kue

nedverdige

nedverdige seg

pulver

sluke den bitre pille

støv

støvets år

svelge sin stolthet

såre

tråkke på

vanære

ydmyke

ydmyke seg
© Wild Wild Web 2012