Synonymer.no

tortur

Meningsgruppe: 1

alderdom

angst

besvær

byrde

defekt

helvete

kval

lidelse

marter

martyrium

misdannelse

pasjon

pine

pinsel

plage

skjærsild

skrøpelighet

smerte

sorg

svakhet

svøpe

sykdom

tantaluskval

tantaluskvaler

ubehag

ve


Andre relevante treff:

torturere

torturinstrument
© Wild Wild Web 2012