Synonymer.no

tonegang

Meningsgruppe: 1

aksent

Meningsgruppe: 2

intonasjon

ordtone

stavelsestone

tone

tonefall

tonelag

tonem

uttalemåte
© Wild Wild Web 2012