Synonymer.no

tolke

Meningsgruppe: 1

anse

anskueliggjøre

avkode

begrunne

belyse

beskrive

betegne

betrakte

bety

bevitne

bokstavsette

bringe klarhet

bringe klarhet i

dechiffrere

dekode

demonstrere

eksegere

falle død til jorden

finne avløp for

finne ord for

finne ut av

finne uttrykk for

forklare

formulere

fortolke

frembære

fremføre

fremstille

gjengi

gjøre det klart for

gjøre kjent

greie ut

gå hus forbi

gå over hodet på

ikke bli oppfattet

interpretere

klargjøre

klarlegge

klarne

kommentere

legge for dagen

lese

ligge for høyt for

løse

meddele

omsette

oppfatte

oppklare

opplyse

presisere

redegjøre for

råde

sette ord på

si

skildre

ta

tilkjennegi

tyde

tydeliggjøre

utdype

utlegge

utrede

uttale

uttrykke

utvikle

verbalisere

vise

vitne

vitne om

vurdere

være utlagt

Meningsgruppe: 2

anføre

Meningsgruppe: 3

fremsi

oppføre

utføre


Andre relevante treff:

mistolke

fortolke

feiltolke
© Wild Wild Web 2012