Synonymer.no

tolk

Meningsgruppe: 1

bud

Meningsgruppe: 2

budbringer

bybud

formidler

informant

kurer

leverandør

mellommann

overbringer

postbud

sendebud

stråmann

utsending

visergutt

ærendsgutt

Meningsgruppe: 3

oversetter

translatør


Andre relevante treff:

tolke

tolkning

mistolke

fortolke

feiltolke

fortolkning

feiltolkning
© Wild Wild Web 2012