Synonymer.no

tinge

Meningsgruppe: 1

abonnere

abonnere på

beordre

bestille

booke

drøfte

forlange

forskrive

handle

holde

inngå avtale om

kontrahere

leie

prenumerere

rekvirere

reservere

skaffe

subskribere

ta hjem

treffe avtale om

Meningsgruppe: 2

akkordere

forhandle

parlamentere

underhandle


Andre relevante treff:

tingel

tinger

tingest

stinge

stinger

betinge

betinget

tingeltangel

ubetinget

betingelse

betingelser

betinge seg

kontingent

betinges av

betinget av

betingelsesløs

livsbetingelse

vekstbetingelser

på betingelse av

være betinget av

på betingelse av at

ha alle betingelser

sette som betingelse

ha alle betingelser for å
© Wild Wild Web 2012