Synonymer.no

timing

Meningsgruppe: 1

anslag

bedømmelse

beregning

bestikk

budsjett

disposisjon

kalkulering

kalkyle

oppgave

overslag

prognose

regneoperasjon

utregning

vurdering
© Wild Wild Web 2012