Synonymer.no

timelig

Meningsgruppe: 1

dennesidig

dødelig

endelig

faktisk

forfengelig

forgjengelig

forgjeves

forkrenkelig

fruktesløs

fysisk

gudløs

håndfast

håndgripelig

ikke-kristelig

inkarnert

jordbunden

jordisk

kjødelig

konkret

kortvarig

legemlig

lek

materialistisk

materiell

menneskelig

profan

påtakelig

reell

sansbar

sanselig

sekular

sekulær

skrøpelig

stofflig

sublunarisk

substansiell

tellurisk

temporal

terrestrisk

tom

ufullkommen

ugrunnet

verdslig

virkelig

Meningsgruppe: 2

fast


Andre relevante treff:

betimelig

ubetimelig

betimelighet

det timelige
© Wild Wild Web 2012