Synonymer.no

time

Meningsgruppe: 1

ansette

anslå

avmåle

bedømme

beregne

dimensjonere

disponere

estimere

forutberegne

gjøre et overslag

gjøre overslag over

kalkulere

kvantifisere

måle

oppgi

overveie

planlegge

regne med

regne ut

spå om

ta i betraktning

taime

tallfeste

tenke etter

utregne

vurdere

Meningsgruppe: 2

dressur


Andre relevante treff:

timer

times

stime

timelig

timeplan

estime

intimere

estimere

oldtimer

petimeter

betimelig

sortiment

timen

ubetimelig

legitimere

hyrdetime

betimelighet

sentimental

multimedium

usentimental

assortiment

det timelige

legitimere seg

skjebnetime

sentimentalitet

skreddertime

ens siste time

i ellevte time

i de små timer

undervisningstime

ut i de små timer

ligge foran timeplanen
© Wild Wild Web 2012