Synonymer.no

tiltre

Meningsgruppe: 1

agreere

akseptere

aktuell

anerkjenne

anta

approbere

attestere

aur

autorisere

begynne i

bejae

bekjenne

bekrefte

bevitne

bifalle

billige

bindende

endossere

erkjenne

forstå

gangbar

garantere

gi sitt samtykke til

gild

gjengs

gjøre gyldig

godkjenne

godkjent

godta

gyldig

gå inn på

harmonere

hjelpe

holde med

hylle

innrømme

innvilge

istemme

kanonisere

knesette

lovfeste

lovlig

løpe ut i sanden

medgi

mislykkes

overta

parafere

på sand

påtegne

ratifisere

ratihabere

rettskraftig

samstemme

samstemme i

samtykke

samtykke i

sand

sanksjonere

sanne

sekundere

slutte

slutte seg til

stadfeste

stemme for

strø sand på

stå ved

støtte

ta for god fisk

ta til følge

tilstå

underskrive

undertegne

usikker

valent

valid

vedgå

vedkjenne seg

vedstå

vedta

verifisere

vitne

være med på

Meningsgruppe: 2

begynne

Meningsgruppe: 3

følge

hylde


Andre relevante treff:

stiltre

tiltrengt

tiltrekke

tiltrekkes

tiltrekning

tiltrekkende

tiltrekke seg

tiltrekningskraft
© Wild Wild Web 2012