Synonymer.no

tiltak

Meningsgruppe: 1

affære

aksjon

aktivitet

arbeid

bane

bestilling

bevegelse

bransje

drift

driftighet

energi

entreprise

fart

flid

foranstaltning

foretak

foretaksomhet

forretning

framdrift

fremdrift

futt

geskjeft

gjerning

gjøremål

handlingskraft

iherdighet

impuls

incitament

initiativ

innspill

insitament

iver

kampanje

liv

motivasjon

operasjon

opptak

pepp

praksis

prosjekt

pågåenhet

påvirkningskraft

sette hjulene i gang

stimulans

syssel

tilskyndelse

trade

verk

vilje

virke

virkelyst

virksomhet

vitalitet

yrke

ønske

Meningsgruppe: 2

drivkraft


Andre relevante treff:

tiltakende

tiltaksløs

tiltakslyst

straffetiltak

sikringstiltak
© Wild Wild Web 2012