Synonymer.no

tilta seg

Meningsgruppe: 1

anmasse seg

formaste seg

Meningsgruppe: 2

besørge

gro

gå inn i

hoppe inn i

motta

oppgående

overta

påta seg

stige

stigende

større

ta

ta i besittelse

ta på seg

tilta

tiltakende

tiltre

tre inn i

vokse

voksende

øke

økende

Meningsgruppe: 3

annektere

bemektige seg

beslaglegge

innta

kapre

okkupere

tilegne seg

tilrane seg

tilrive seg

usurpere
© Wild Wild Web 2012