Synonymer.no

tilsvarende

Meningsgruppe: 1

analog

analog med

av samme betydning

beslektet

bety

ekvivalent

ekvivalere

ensartet

ensformig

enslydende

erstatte

formlik

gjøre ut for

gå opp i opp med

harmonere med

harmonerende

harmoniske

homolog

i analogi med

i den

i den dur

i likevekt

i likhet med

i overensstemmelse med

i stil

i stil med

i takt med

identisk

jamførbar

jamsides

konform

kongruent

korrelerende

korrespondere med

korresponderende

kvitte for

ligne

lignende

lik

lik som

likeartet

likedan

likeløpende

likeverdig

make til

motsvare

motsvarende

nærstående

oppveie

overensstemmende

parallell

parallelle

parallelt med

proporsjonal

på lignende vis

på linje med

på samme måte som

på samme måten

sammenfallende

samsvarende

side

sidestilt

slik

slik som

snarlik

som ligner

symmetrisk

synonym

tilsvare

ville si

à la

Meningsgruppe: 2

jamgod


Andre relevante treff:

tilsvarende det at
© Wild Wild Web 2012