Synonymer.no

tilstrekkelig

Meningsgruppe: 1

adekvat

anstendig

bekvem

beleilig

betryggende

bra

dekke

dekkende

ekvivalent

formålstjenlig

fullgod

fyldig

fyllestgjørende

høvelig

kledelig

konsis

lugom

måtelig

nok

pass

passende

pregnant

på sin plass

rammende

sømmelig

tilfredsstillende

treffende

uttømmende

velvalgt

verdig

Meningsgruppe: 2

beroligende


Andre relevante treff:

utilstrekkelig

utilstrekkelighet

tilstrekkelig dybde for skip ved kai
© Wild Wild Web 2012