Synonymer.no

tilstrebe

Meningsgruppe: 1

akte

anstrenge seg

arbeide

aspirere

beflitte

beflitte seg

beflitte seg på

behage

bestrebe

bestrebe seg

bestrebe seg på

etle

etterstrebe

ettertrakte

finne

finne for godt

forske

friste

føle trang til

gape over

gjøre seg fore

granske

gå manngard

ha i sinne

ha lyst til

ha på hjerte

ha tatt mål av seg til

ha tatt mål av seg til å

ha til hensikt

hige

håpe

klare

kunne tenke seg

legge an på

legge an på

legge vinn

lengte

lyste

sette seg i hodet

stile mot

strebe

strebe etter

streve etter

stå etter

søke

ta sikte på

tilsikte

trakte

trakte etter

ville

være ment på

være stemt for

ønske

Meningsgruppe: 2

avfatte
© Wild Wild Web 2012