Synonymer.no

tilsikte

Meningsgruppe: 1

akt

akte

animus

aspirere

av sikte

av syne

baktanke

behage

beregning

beslutning

bestemmelse

bestrebe

bestrebe seg på

bort

dessein

etle

finne

finne for godt

forehavende

formål

forsett

forsettlig

føle trang til

gape over

gå ut på

ha for øye

ha i sinne

ha i tanke

ha lyst til

ha tatt mål av seg til å

ha til hensikt

hensikt

i sikte

idé

intendere

intensjon

kunne tenke seg

legge an på

lyste

med

med hensikt

mening

motiv

mål

overlagt

overlegg

plan

profilere seg mot

sette seg i hodet

sikte

siktemål

skulle

spekulasjon

stile mot

strebe etter

stå etter

syn

synlig

synskrets

synsvidde

søke

ta sikte på

tanke

tendens

tenke

tilsiktet

tilstrebe

trakte etter

vilje

ville

være ment på

være stemt for

zweck

ønske

øyemed


Andre relevante treff:

tilsiktet

utilsiktet
© Wild Wild Web 2012