Synonymer.no

tilrettevisning

Meningsgruppe: 1

admonisjon

advarsel

alvorsord

anmerkning

bebreidelse

bredside

dragelse

eksempel

filippika

forestilling

formaning

få det glatte lag

få en irettesettelse

få en leksjon

få på pukkelen

få sitt pass påskrevet

få så hatten passer

få vite hvor David kjøpte ølet

gardinpreken

grin

hanegal

irettesettelse

korreks

lastord

leksjon

lærdom

lærepenge

memento

mene tekel

overhaling

pauli ord

påminnelse

påminning

påpakning

refselse

reprimande

råd

røffel

skjemsle

skjenn

skjennespreken

skrape

skremmeskudd

skriften på veggen

skudd for baugen

skuring

tekst

trugsmål

trussel

varsel

varsku

vekker

Meningsgruppe: 2

antegnelse
© Wild Wild Web 2012