Synonymer.no

tilpasse seg

Meningsgruppe: 1

adaptere

akklimatisere

akkomodere

applisere

aptere

avpasse

bearbeide

finne seg til rette

føye

innordne seg

innstille

jenke

jenke seg

justere

klippe en hæl og kutte en tå

leve seg inn

modifisere

måte

ordne

regulere

rette inn

sette

stille

tillempe

tilpasse

tilvenne
© Wild Wild Web 2012