Synonymer.no

tilpasse

Meningsgruppe: 1

adaptere

adlyde

akklimatisere

akklimatisert

akkommodere

akkomodere

aptere

arbeide

arrangere

avførende

avpasse

avstemme

avstemt

banke

bearbeide

behandle

belegge

beregne

bestemme

bønnhøre

danse etter vedkommendes pipe

dele

dempe

dyrke

falle til fote

finne seg til rette

finstille

fire

forandre

forbedre

forme

frisere

føye

føye seg

gi etter

gi seg

gjennomarbeide

gå over

harmonisk

innordne

innordne seg

innrette

innskrenke

innstille

jenke

jenke seg

jevne

justere

kalibrere

klaffe

klippe en hæl og kutte en tå

komparere

kontrollere

koordinere

korrigere

kultivere

lage

lempe

leve seg inn

leve seg inn i

lirke

lykkes

mildne

modifisere

måte

naturalisert

omarbeide

ordne

ordne seg

praktisere

regulere

regulerende

resignere

restriktiv

rette

rette inn

rette seg

revidere

sette

sjekke

skrive om

stedvant

stemme

stille

tillempe

tilpasse seg

tilrettelegge

tilvenne

time

tune

underordne seg

Meningsgruppe: 2

applisere


Andre relevante treff:

tilpasset

-tilpasset

tilpasse seg
© Wild Wild Web 2012