Synonymer.no

tilmålt

Meningsgruppe: 1

adskilt

avgrenset

delt

desentralisert

differensiert

distribuert

dividert

fordelt

fraksjonert

kløyvd

loddet ut

oppdelt

porsjonert

revet løs

segregert

separert

skilt

sondret

sortert

spaltet

splittet

spredt

stykket opp

tildelt

utdelt
© Wild Wild Web 2012