Synonymer.no

tillitsmann

Meningsgruppe: 1

administrator

anfører

augur

bannerfører

bas

befal

befalingsmann

bjelleku

bjellesau

champion

dekanus

dirigent

doyen

fanebærer

formann

forstander

fører

førstefiolin

guru

herre

hode

hovedmann

høvding

imam

kapellmester

kjøkemester

koryfé

leder

merkesmann

mester

møteleder

nestor

oldermann

ordfører

ordstyrer

overhode

paterfamilias

preses

president

primas

primus motor

prior

seremonimester

sjef

spiss

toastmaster

Meningsgruppe: 2

agent

ambassadør

befullmektiget

chargé

chargé d'affaires

delegert

deputert

diplomat

folkevalgt

forhandler

forsvarer

fullmektig

gesandt

guvernør

kommisjonær

kommissær

konsul

mandatar

mellommann

målsmann

ombud

oppmann

parlamentær

reisende

representant

selger

sendemann

stattholder

stedfortreder

stortingsmann

stråmann

styremedlem

talerør

talsmann

tilsynsmann

utsending

visekonge

vår mann
© Wild Wild Web 2012