Synonymer.no

tillatelse

Meningsgruppe: 1

adgang

admisjon

akkreditiv

aksess

anklang

anledning

approbasjon

atkomst

autorisasjon

beføyelse

bemyndigelse

bestemmelse

bevilling

bifall

billigelse

bortvise

carte blanche

forbud

fullmakt

gehør

gjenklang

godkjennelse

grunnlag

grønt lys

gyldighet

handlefrihet

hjemmel

imprimatur

innpass

kodeks

kompetanse

kongebrev

konsesjon

krav

kreditiv

landlov

legitimasjon

lisens

lov

lovbestemmelse

løyve

mandat

minne

myndighet

nekte adgang

norm

oktroa

orlov

paragraf

passasje

perm

permisjon

privilegium

prokura

påbud

regel

rett

samtykke

sanksjon

skrå

statutt

tilgang

tilslutning

tjenestefrihet

velsignelse

Meningsgruppe: 2

anmodning


Andre relevante treff:

utreisetillatelse

innreisetillatelse

trykningstillatelse
© Wild Wild Web 2012