Synonymer.no

tilknytning

Meningsgruppe: 1

affinitet

assosiasjon

avstamning

berøring

bifall

bindeledd

binding

bro

bånd

enhet

fiksasjon

forbindelse

forening

forhold

føling

gjenklang

hjemstavn

hjemsted

hopehav

interaksjon

kilde

kobling

konneksjon

kontakt

kontaktflate

kontekst

korrespondanse

ledtog

medhold

nærhet

omstendighet

opphav

opprinnelsessted

rapport

relasjon

røtter

samhørighet

sammenheng

slekt

slektskap

stemme

sympati

tilhørighet

tilslutning

Meningsgruppe: 2

befatning
© Wild Wild Web 2012