Synonymer.no

tilkjennegi

Meningsgruppe: 1

advisere

agitere

anføre

angi

anmelde

anmerke

annonsere

anskueliggjøre

antyde

anvise

avertere

avgjøre

avmerke

avsette

avsi

avsløre

bekjent

bekjentgjøre

bemerke

benevne

bestemme

betegne

betro

bety

betyde

bevis

bevise

beviselig

bevitne

bli vitterlig

bringe på det rene

deklarere

dekretere

demonstrere

dokumentere

dosere

erklære

erklært

faktisk

fastslå

forestille

forevise

forklare

forkynne

forlegge

formulere

forsikre

fortelle

framstille

fremføre

fremheve

fremsi

gi beskjed om

gi beskjed om

gi melding om

gi uttrykk for

gjøre kjent

gjøre tegn

gjøre vitterlig

godtgjøre

hevde

iaktta

illustrere

indikere

informere

informere om

innskyte

kjent

klar

klarlegge

konstatere

kringkaste

krysse av

kunngjøre

la komme for lyset

legge for dagen

lyse

lære

manifest

manifestere

manifestert

markere

meddele

melde

merke

mæle

nevne

notere

notere seg

notifisere

notorisk

offentliggjøre

omtale

oppdage

oppgi

opplagt

opplyse

orde

ordlegge

overbringe

pant

poengtere

proklamere

publisere

påpeke

påstå

påvise

rykke inn

røbe

si

si fra

signalisere

skildre

skrive

slå opp

slå fast

slå takten

stadfeste

symbol

symbolisere

syne

tillyse

tinglyse

trykke

tydelig

ubestridelig

underrette om

unektelig

uomtvistelig

utbasunere

utbryte

utgi

utlyse

utrope

uttale

uttrykke

varsle

verifisere

vise

vitne

vitne om

vitnesbyrd

vitterlig

ymte

ytre

åpenbar

åpenbare

Meningsgruppe: 2

beskrive
© Wild Wild Web 2012